1. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza

pocztą elektroniczną na adres biuro@rubbershop.pl.

2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres

sklepu: Rubber Shop , ul. Gorczycowa 10, 81-591 Gdynia, wraz z dowodem

zakupu i dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu, które są do pobrania na

stronie www.rubbershop.pl

3. Uwaga. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest dowód zakupu.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż

14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury

reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu

dostępny na stronie www.rubbershop.pl oraz dowód zakupu. Przesłanie innego

formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu

reklamacji.

5. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla

umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu

niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi

przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

6. Elementy ruchome ( perełki, kamyczki, cekiny) nie podlegają reklamacji.


Partnerzy: